ΑΧΛΑΔΙΑ

Απαιτητική καλλιέργεια

Ίσως η πιο δύσκολη δενδροκαλλιέργεια. Όχι τόσο για τα πολλά ραντίσματα (αριθμητικά είναι λιγότερα από τα ροδάκινα), όσο για τον ακριβή χρόνο των επεμβάσεων.

Η Αχλαδιά εκτός από το πρόβλημα του βακτηριακού καψίματος (Fire blight) έχει μεγάλο πρόβλημα στη συμφωνία με τα υποκείμενα (Πρόωρη γήρανση -Pear decline). Ειδικά η ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ και η ΧΑΪΛΑΝΤ, οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες στην Ελλάδα, είναι ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ με τα υποκείμενα της ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΒΑ 29, C κλπ) και μετά τον τέταρτο χρόνο εμφανίζονται γερασμένα «Pear decline».

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΚΟΣΙΑ
ΚΟΣΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΙ
ΚΡΥΣΤΑΛΙ
ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
ΑΜΠΑΤΕ ΦΕΤΕΛ
ΑΜΠΑΤΕ ΦΕΤΕΛ
ΧΑΪΛΑΝΤ
ΧΑΪΛΑΝΤ
TORUS web site