ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ειναι είδος με μεγάλα περιθώρια περαιτέρω επέκτασης της καλλιέργειας.

Διαθέτουμε την πολύ αξιόλογη ποικιλία ΤΣΑΝΤΛΕΡ, καθώς & τις ΦΡΑΝΚΕΤ.

Ανάλογα με το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος κάθε περιοχής, προτείνουμε τις κατάλληλες ποικιλίες.

Συνιστούμε τη φύτευση 7x7 m με κεντρικό άξονα, έτσι όπως θα σας υποδείξουμε με απλές εμεμβάσεις μόνο στα 2-3 πρώτα χρόνια.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΛΑΡΑ
ΛΑΡΑ
ΧΑΡΤΛΕΫ
ΧΑΡΤΛΕΫ
ΤΣΑΝΤΛΕΡ
ΤΣΑΝΤΛΕΡ
ΦΡΑΝΚΕΤ
ΦΡΑΝΚΕΤ
ΜΕΛΑΝΕΖ
ΜΕΛΑΝΕΖ
TORUS web site