ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Δυναμική καλλιέργεια

Ισχύουν τα ίδια με αυτά που αναφέραμε στα Ροδάκινα.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΕΡΛΥ ΜΕΗ
ΕΡΛΥ ΜΕΗ
ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ
ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ
ΑΛΙΤΟΠ
ΑΛΙΤΟΠ
ΣΝΟΟΥ ΜΠΟΛ
ΣΝΟΟΥ ΜΠΟΛ
ΧΟΝΕΫ ΡΟΥΑΓΙΑΛ
ΧΟΝΕΫ ΡΟΥΑΓΙΑΛ
ΣΟΥΗΤ ΛΕΗΝΤΥ
ΣΟΥΗΤ ΛΕΗΝΤΥ
ΜΟΡΣΙΑΝΙ 90
ΜΟΡΣΙΑΝΙ 90
TORUS web site