ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Βασικό εξαγωγικό φρούτο της Ελλάδας

Μια πολύ δυναμική καλλιέργεια για την Ελλάδα, έχασε την αίγλη της τα 2-3 πρόσφατα χρόνια. Το Ρωσικό εμπάργκο μας στοίχισε ακριβά. Στις πολυετείς βέβαια καλλιέργειες αν γίνει άρση του εμπάργκο, εμείς πρέπει να έχουμε παραγωγές για διάθεση.

Η υιοθέτηση πολλών καινούργιων ποικιλιών μας βοηθάει να καλύψουμε  όλες τις απαιτήσεις του καταναλωτή.

Εμβολιάζουμε τις διάφορες ποικιλίες πάνω σε GF 677 από κύτταρο, που σήμερα είναι καθολικά παραδεκτό σαν το καλύτερο υποκείμενο.

Είναι ένας τομέας που έχουμε δώσει πρωτοποριακές λύσεις με πολύ αξιόλογες Ποικιλίες που εμείς τις φέραμε στην Ελλάδα.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΡ ΤΑΪΜ
ΣΟΥΓΚΑΡ ΤΑΪΜ
ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΗΝ
ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΗΝ
KATEΡΙΝΑ
KATEΡΙΝΑ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ
ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΪΑΝΤ
ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΪΑΝΤ
Α-37
Α-37
ΑΝΤΡΟΣ
ΑΝΤΡΟΣ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΙΜ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΙΜ
ΟΧΕΝΡΥ
ΟΧΕΝΡΥ
ΕΒΕΡΤΣ
ΕΒΕΡΤΣ
ΓΚΛΑΝΤΙΣ
ΓΚΛΑΝΤΙΣ
ΤΑΡΝΤΙ ΡΕΝΤ ΤΟΠ
ΤΑΡΝΤΙ ΡΕΝΤ ΤΟΠ
TORUS web site