• Καρπός πολύ μεγάλος,ΑΑΑ.
  • Στρόγγυλος και πολύ σκληρός.
  • Πάρα πολύ αρωματικός.
TORUS web site