• +7 ημέρες από την Ρέντ Χάβεν
  • Καρπός εντυπωσιακός, μεγάλος ΑΑ/ΑΑΑ, σκληρός, πλατύς, 100% χρωματιστός, κανονικής άνθισης
  • Εξαιρετική - Πολύ παραγωγική
  • Πολύ σημαντική ποικιλία
TORUS web site