+15 μέρες από τη Ρέντ Χάβεν.

Μέγεθος καρπού: +ΑΑΑ

Χρώμα και σκληρότητα = ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΛΟΡΥ

  • Πολύ παραγωγική.
  • Περιμένει πάρα πολύ πάνω στο δένδρο.
  • Μετασυλλεκτική αντοχή πολύ μεγάλη.
  • Πολύ καλής αντοχής στο κρύο.
  • Καρποί ομοιόμορφοι, ισομεγέθεις, στρόγγυλοι - πεπλατυσμένοι, βαθύ σκούρου κόκκινου χρώματος.

Ίσως η καλύτερη ποικιλία του καλοκαιριού, από πλευράς παραγωγού.

TORUS web site