• Καρπός σφαιρικός 2,7 gr. Η πιο μεγαλόκαρπη ποικιλία (στις Ιταλικές/Ισπανικές/Αμερικανικές ποικιλίες) 46% απόδοση ψύχας.
  • Υψηλή παραγωγικότητα, ιδανική είτε για ακελύφωτα είτε για ψημένα.
  • Εξαιρετική αποφλοίωση.
  • Ανθεκτική στον μύκητα EFB.
  • 600 ώρες ψύχους.
TORUS web site