• 47% απόδοση ψύχας, καρπός 2,3 gr.
  • Υψηλή μετασυλλεκτική αντοχή, ιδανική είτε για ακελύφωτα είτε για ψημένα.
  • Γευστική-αρωματική και εύκολη αποφλοίωση.
  • 760 ώρες ψύχους.
TORUS web site