• 45% απόδοση ψύχας, καρπός 2,5 gr.
  • Καλή αποφλοίωση, καλή παραγωγικότητα.
  • Ανεκτική στο κρύο και στον τετράνυχο.
  • 760 ώρες ψύχους.
TORUS web site