• Εξαιρετική υπερπρώιμη ποικιλία, - 7 ημέρες από την Μπουρλά.
  • Ανοιχτόκλαδη, μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή.
  • Μεγαλόκαρπη έως 30 χιλιοστά (30 mm), χρωματιστή και γευστική,16°brix.
TORUS web site