• -25 ημέρες από την ΜΠΙΓΚ ΤΟΠ
  • Σπουδαία υπερπρώϊμη ποικιλία
  • Ανθίζει πολύ νωρίς (συνιστάται φύτευση σε πλαγιές και σε ήπιες περιοχές)
  • Καρπός μεγάλος για την εποχή του, σκληρός, χρωματιστός, χωρίς να σκάει το κουκούτσι του
TORUS web site