• -5 ημέρες από την Ρεντ Γκολντ
  • Λευκόσαρκη
  • Παραγωγική ποικιλία
  • Κανονικής άνθισης
  • Καρπός ελκυστικός, σκληρός, μεγάλος, πολύ αρωματικός
TORUS web site