• Ανθεκτική στη Μονίλια.

  • Μεσο-όψιμη άνθιση.

  • Καρπός μεγάλος με πλούσια ψύχα.

  • 445 ώρες ψύχους.

 

 

TORUS web site