• +25 ημέρες από την Big Top
  • Πολύ μεγάλο μέγεθος ΑΑ, πολύ γλυκός, αρωματικός & σκληρός καρπός
  • Άνθιση κανονική
  • Πολύ παραγωγική και ζωηρή ποικιλία
TORUS web site