• Η κυρίαρχη ποικιλία στην Ευρώπη
  • Λευκή επιδερμίδα
  • Μεγάλο ποσοστό ψύχας
  • Ανθεκτική στην ανθράκνωση (Marssonina juglandis)
TORUS web site