ΚΑΣΤΑΝΑ

Δυναμική και ελλειμματική καλλιέργεια. Είναι λαθεμένη η αντίληψη ότι είναι μόνο για τα ορεινά. Είναι Ασβεστόφοβη και γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μας στέλνετε την εδαφολογική ανάλυση για να σας κατευθύνουμε σωστά.

Σοβαρό πρόβλημα στην Καστανιά αποτελεί το ΕΛΚΟΣ (Endothia parasitica) και η ΜΕΛΑΝΩΣΗ (Phytopthora cinnamomi & cambivora) καθώς ξηραίνονται τα δένδρα. Πιο έντονο είναι το πρόβλημα στα δένδρα που είναι εμβολιασμένα πάνω σε άγρια καστανιά (Castanea sativa) όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Η λύση είναι η χρήση επιλεγμένων ποικιλιών που είναι Ευρωϊαπωνικά Υβρίδια (Castanea sativa X Castanea crenata)  για αντοχή τόσο στο ΕΛΚΟΣ όσο & στη ΜΕΛΑΝΩΣΗ.

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ
ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ
TORUS web site