ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούμε είναι από κύτταρο GISELA 6, CAB 6P, MxM 14.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΡΙΤΑ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΜΠΟΥΡΛΑ
ΜΠΟΥΡΛΑ
R - 520
R - 520
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΛΑΠΕΝ
ΛΑΠΕΝ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
TORUS web site