ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούμε είναι από κύτταρο GISELA 6, CAB 6P, MxM 14.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΡΙΤΑ
ΝΙΜΠΑ
ΝΙΜΠΑ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΜΠΟΥΡΛΑ
ΜΠΟΥΡΛΑ
PAC - 5
PAC - 5
ΡΟΚΕΤ
ΡΟΚΕΤ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΦΡΙΣΚΟ
ΦΡΙΣΚΟ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΛΑΠΕΝ
ΛΑΠΕΝ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
TORUS web site