• +5 ημέρες από τη Lapins.
  • AYTOΓΟΝΙΜΗ.
  • Καρπός μεγάλος 28-30 χιλιοστών, γλυκός, περιμένει στο δένδρο, μαζεύεται σε ένα χέρι.
  • Όψιμης άνθισης, κατάλληλη για όλες τις περιοχές.
  • Πολύ σπουδαία ποικιλία.
TORUS web site