• Μικρή ζωηρότητα.
  • Μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή.
  • 90-100 % χρωματισμός επιδερμίδας.
  • Καρπός χυμώδης, γλυκός,αρωματικός,υπο-όξινη γεύση, 15° brix.
TORUS web site