• -33 ημέρες από την ΜΠΙΓΚ ΤΟΠ
  • Η πρώτη αξιόλογη υπερπρώϊμη ποικιλία
  • Ανθίζει πολύ νωρίς (συνιστάται για τη Νότια Ελλάδα)
  • Καρπός σκληρός, γυαλιστερός, χρωματιστός, πολύ μεγάλου μεγέθους για την εποχή του
TORUS web site