Καλλιέργεια κατάλληλη για ήπιες περιοχές

Γνωστή από την αρχαιότητα καλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια γνώρισε μεγάλη άνθιση η φύτευση της, αλλά τελείως πρόχειρα και άναρχα. Η ροδιά δεν αντέχει στους παγετούς και προτιμά ήπια κλίματα. Κυρίαρχος στην καλλιέργεια είναι η Αμερικάνικη ποικιλία Wonderful.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΚΚΟ
ΑΚΚΟ
ΠΑΡΦΙΑΝΚΑ
ΠΑΡΦΙΑΝΚΑ
ΓΟΥΝΤΕΡΦΟΥΛ
ΓΟΥΝΤΕΡΦΟΥΛ
TORUS web site