ΒΕΡΥΚΟΚΑ

«Πονεμένη» Ιστορία στην Ελλάδα εξαιτίας της ίωσης Σάρκα (SHARKA). Η ΤΙΡΥΝΘΟΥ δεν κρατιέται πλέον με τίποτε. Το ίδιο και η NINFA, που έχει γονέα την ΤΙΡΥΝΘΟΥ.

Εμείς πλέον προσανατολιζόμαστε σε ποικιλίες ανθεκτικές ή ανεκτικές στη σάρκα και στις βακτηριώσεις αλλά προπαντώς αυτογόνιμες.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες ποικιλίες Μ-510 (πρώϊμη, 40 μέρες πριν την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ), ΠΡΙΤΣΙΑ (35 μέρες πριν την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ) & ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ (16 μέρες πριν την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ), L-625 (5 μέρες μετά την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ), ΦΑΡΜΠΑΛΥ (45 μέρες μετά την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ).

Εμείς φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα  το αμερικάνικο υποκείμενο 29C από κύτταρο (μικροπολλαπλασιασμό), ανθεκτικό στη φυτόφθορα, στο καρκίνωμα των ριζών (Agrobacterium), στους νηματώδεις και στην ασφυξία των ριζών σε βαριά εδάφη.

Έχει άριστη συγγένεια με όλες τις γνωστές ποικιλίες και είναι ιδανικό για επαναφύτευση σε οπωρώνες που προϋπήρχαν πυρηνόκαρπα (βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια, δαμάσκηνα).

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μ - 510
Μ - 510
ΠΡΙΤΣΙΑ
ΠΡΙΤΣΙΑ
ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
ΤΙΡΥΝΘΟΣ
ΤΙΡΥΝΘΟΣ
ΟΡΑΝΤΖΡΕΝΤ
ΟΡΑΝΤΖΡΕΝΤ
ΤΟΜΚΟΤ
ΤΟΜΚΟΤ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
L - 625
L - 625
ΜΠΕΡΖΕΡΟΝ
ΜΠΕΡΖΕΡΟΝ
SD-10
SD-10
FB-20
FB-20
ΦΑΡΜΠΑΛΥ
ΦΑΡΜΠΑΛΥ
TORUS web site