ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ

  • -15 Ημέρες από την Φαρμπαλύ
  •  Πολύ παραγωγική
  •  Καρπός μεγάλος 3Α/2Α,σκληρός, πολύ ελκυστικός
  •  Κρατάει στο δένδρο,υψηλή συντηρησιμότητα

 

TORUS web site