• Όψιμης άνθησης
  • Μέση ζωηρότητα & ανοιχτόκλαδη
  • 28% απόδοση ψύχας
  • 1,3 gr. καρπού
TORUS web site