• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ
  • Πολύ όψιμης άνθησης & άφθονα άνθη
  • Μέση ζωηρότητα & ημι-ανοιχτόκλαδη
  • Γρήγορα σε παραγωγή & υψηλής παραγωγικότητας
  • 30% απόδοση ψύχας
TORUS web site