• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ
  • Πολλά άνθη και όψιμη άνθηση
  • Μέσης ζωηρότητας δένδρο,ημι-ανοιχτόκλαδη
  • Απόδοση ψύχας 33%
  • 1,3 gr. καρπός
  • 340 ώρες ψύχους
TORUS web site