• 200 ώρες ψύχους.
  • Άφθονα άνθη.
  • Μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή και έχει σταθερή παραγωγικότητα.
  • Εξαιρετικά μεγαλόκαρπη για την εποχή της.
  • Σάρκα κόκκινη και πολύ ζουμερή με γλυκιά γεύση.
TORUS web site