• Κατάλληλη για διάφορες περιοχές.
  • Σταθερή και υψηλή παραγωγή
  • Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση αλλά και για βιομηχανία.
TORUS web site