ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούμε είναι από κύτταρο GISELA 6, CAB 6P, MxM 14.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΡΙΤΑ
ΝΙΜΠΑ
ΝΙΜΠΑ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΠΑΣΙΦΙΚ ΡΕΝΤ
ΠΑΣΙΦΙΚ ΡΕΝΤ
ΡΟΚΕΤ
ΡΟΚΕΤ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΦΡΙΣΚΟ
ΦΡΙΣΚΟ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
TORUS web site