• Αυτογόνιμη + 7 ημέρες από την Μπουρλά.
  • Πολύ παραγωγική (μια μηχανή παραγωγής).
  • Μεγάλος καρπός (28 χιλιοστών) νεφροειδούς σχήματος.
  • Μεγάλη μετασυλλεκτική αντοχή, μέση αντοχή στο σκάσιμο.
  • Συνεκτικός και πολύ γλυκός (18°brix).
TORUS web site