• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ. Εξαιρετική πρώιμη ποικιλία. +6 ημέρες από την Μπουρλά.
  • Καρπός εντυπωσιακού μεγέθους (28-30-32) για την εποχή του, πολύ σκληρός, τραγανός, εξαιρετικής γεύσης, 18 Brix.
  • Πολύ καλής αντοχής στο δένδρο αλλά και μετασυλλεκτικά.
  • Καλή αντοχή στο σκάσιμο.
  • Υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία, με γρήγορη είσοδο σε καρποφορία (τρίτο χρόνο).
  • Δένδρο ημιανοιχτόκλαδο, μεσουψηλής ζωηρότητας.
TORUS web site