•  +8 ημέρες από τη Μπουρλά. ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ.
  • Πολύ μεγάλος καρπός για την εποχή του (+ 28 χιλιοστών) και πολύ σκληρός, γλυκός, ανθεκτικός στο σκάσιμο.
  • Ίσως είναι το νοστιμότερο κεράσι.
  • Παραγωγική,πολύ σπουδαία ποικιλία.
TORUS web site