ΒΕΡΥΚΟΚΑ

«Πονεμένη» Ιστορία στην Ελλάδα εξαιτίας της ίωσης Σάρκα (SHARKA). Η ΤΙΡΥΝΘΟΥ δεν κρατιέται πλέον με τίποτε. Το ίδιο και η NINFA, που έχει γονέα την ΤΙΡΥΝΘΟΥ.

Εμείς πλέον προσανατολιζόμαστε σε ποικιλίες ανθεκτικές ή ανεκτικές στη σάρκα και στις βακτηριώσεις αλλά προπαντός αυτογόνιμες.

Εμείς φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα  το αμερικάνικο υποκείμενο 29C από κύτταρο (μικροπολλαπλασιασμό), ανθεκτικό στη φυτόφθορα, στο καρκίνωμα των ριζών (Agrobacterium), στους νηματώδεις και στην ασφυξία των ριζών σε βαριά εδάφη.

Έχει άριστη συγγένεια με όλες τις γνωστές ποικιλίες και είναι ιδανικό για επαναφύτευση σε οπωρώνες που προϋπήρχαν πυρηνόκαρπα (βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια, δαμάσκηνα).

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΙΚΑΝΤΟ
ΜΙΚΑΝΤΟ
Μ-510
Μ-510
ΠΡΙΤΣΙΑ
ΠΡΙΤΣΙΑ
ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
ΛΕΗΝΤΥ ΚΟΤ
ΛΕΗΝΤΥ ΚΟΤ
ΣΟΥΗΡΕΝΤ
ΣΟΥΗΡΕΝΤ
ΦΑΡΜΠΕΛΑ
ΦΑΡΜΠΕΛΑ
ΦΑΡΜΠΑΛΥ
ΦΑΡΜΠΑΛΥ
TORUS web site