• Σπουδαία Αυτογόνιμη ποικιλία όψιμης άνθισης.
  • Ωριμάζει 35-40 μέρες μετά τη Μπεμπέκου.
  • Πολύ καλής παραγωγικότητας, κατάλληλη για όλες τις περιοχές που ευδοκιμούν τα βερύκοκα.
  • Καρπός μεγάλος ΑΑΑ, με 25-50% πορτοκαλοκόκκινη επικάλυψη, brix 12-14, πολύ νόστιμος και σκληρός.
  • Όταν ωριμάζει, δεν έχει αντίπαλο στην αγορά. 
TORUS web site