• Αυτογόνιμη
  • -3 μέρες από την Τυρίνθου
  • Σταθερή και υψηλής παραγωγικότητα, κατάλληλη για όλες τις ζώνες παραγωγής βερυκόκων.
  • Καρπός μεγάλος 2Α/3Α, συνεκτικός και αρωματικός, με πορτοκαλοκόκκινο φόντο 25-50% της επιδερμίδας.
  • Ανθεκτική στην βακτηρίωση (Pseudomonas spp.)
  • Ανθεκτική στην ίωση της Σάρκας (Sharka PPV)
TORUS web site