ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ

  • - 45 μέρες από την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
  • Πολύ παραγωγική
  • Ζωηρή. Χαμηλών απαιτήσεων σε ώρες ψύχους
  • Καρπός: Μεγάλο μέγεθος για την εποχή του (2Α)
  • Πολύ συνεκτικός, ανθεκτικός στο σκάσιμο, με ωραία εμφάνιση
  • Καλή και ισορροπημένη γεύση
TORUS web site