ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Τα φυτά μας είναι αποκλειστικά από ΚΥΤΤΑΡΟ (μερίστωμα) για μεγαλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στο κρύο. Διαθέτουμε τον ΚΛΩΝΟ 8 της ΧΕΗΓΟΥΟΡΘ (HAYWARD), που είναι ο πιο παραγωγικός, μεγαλόκαρπος,  ανθεκτικός στο κρύο, σε καταστάσεις στρες, στους μύκητες Αρμιλάρια (Armillaria mellea) και Στεμφύλιουμ (Stemphylium vesicarium) και στην βακτηρίωση Ψευδομονάδα (Pseudomonas syringae pv. actinidiae). Αυτόν προτιμούν και οι Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί καλλιεργητές. Εμείς την φέραμε στην Ελλάδα από το 2003. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, όπου την δώσαμε, οι παραγωγοί είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ικανοποιημένοι.

Προτείνουμε τη φύτευση 4 x 4 m  σε ΗΜΙΚΡΕΒΑΤΙΝΑ η ΚΡΕΒΑΤΙΝΑ και σε 4 x 2 m σε Γ. Είναι ένα καινούργιο σύστημα για την Ελλάδα και όπου εφαρμόστηκε φάνηκαν τα πολύ θετικά αποτελέσματα του. Ο παραγωγός θα έχει την πλήρη τεχνική στήριξη από εμάς για τη διαμόρφωση της.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΧΕΗΓΟΥΟΡΘ (ΚΛΩΝΟΣ 8)
ΧΕΗΓΟΥΟΡΘ (ΚΛΩΝΟΣ 8)
TORUS web site