ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ

Ξεκινήσαμε την φυτωριακή μας επιχείρηση το 1985, με μοναδικό στόχο να είμαστε στον τομέα μας η "αιχμή του δόρατος" για λογαριασμό του Έλληνα παραγωγού.

Συνεργαζόμαστε διαρκώς με τους σοβαρότερους Ευρωπαίους ερευνητές στη Δενδροκομία και προσφέρουμε στον Έλληνα δένδροκόμο την πληροφόρηση για καθετί το καινούργιο (Υποκείμενα, Ποικιλίες, Νέα Φρούτα, Νέα Σχήματα Διαμόρφωσης) ταυτόχρονα με τον Ευρωπαίο συνάδελφό του και όχι με καθυστέρηση 10ετίας.

Εμείς στα Φυτώρια ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ κρατάμε μόνιμα μια φιλοσοφία: ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΕΓΓΥΗΣΗ.

Όσον αφορά την ΠΟΙΟΤΗΤΑ υιοθετήσαμε σε μέγιστο βαθμό την χρήση υποκειμένων από ΚΥΤΤΑΡΟ (μικροπολλαπλασιασμό) απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες. Καλλιεργούμε τα δενδρύλλια με συνεχή παρακολούθηση για την υγιεινή τους κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους επιστημονικούς κανόνες φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης. Κάθε δενδρύλλιο ελέγχεται σχολαστικά κατά την εξαγωγή του από το φυτώριο.

Όσον αφορά την ΕΓΓΥΗΣΗ, εγγυόμαστε ότι τά δενδρύλλιά μας είναι οι ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ και τα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ που παραδίδουμε στους πελάτες μας.

TORUS web site