• Εξαιρετική υπερπρώιμη ποικιλία, - 7 ημέρες από την Μπουρλά.
  • Καρπός εντυπωσιακού μεγέθους (28-30 mm) για την εποχή του, σκούρος κόκκινος, σκληρός, με αντοχή για εξαγωγή, 16 Brix, ουρά μεσαίου μεγέθους.
  • Πολύ παραγωγική ποικιλία,με πολύ γρήγορη είσοδο σε καρποφορία (στον δεύτερο χρόνο).
  • Δένδρο ανοιχτόκλαδο, μέσης ζωηρότητας.
TORUS web site