• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ
  • -5 από την Φαρμπαλύ
  • Γρήγορα σε παραγωγή,ημιανοιχτόκλαδο δένδρο
  • Καρπός 3Α/2Α με χρωματισμό εώς και 50%
  • Νόστιμη γεύση & αρωματικός,13º Brix
  • Κρατάει στο δένδρο & μετασυλλεκτικά
TORUS web site