• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ
  • Πολύ παραγωγική και μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή
  • Καρπός με ελκυστικό πορτοκαλο-κόκκινο χρώμα, πολύ σκληρός για αντοχή σε μακρινές μεταφορές, εξαιρετικό μέγεθος ΑΑΑ.
  • Ανθεκτική στην ίωση της Σάρκας (Sharka PPV)
TORUS web site