ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ

  • -40 ημέρες απο την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
  • Εντυπωσιακό μέγεθος για την εποχή του
  • Πολύ παραγωγική
  • Πορτοκαλο-κόκκινο χρώμα
  • Πολύ σκληρή και ανθεκτική για μεταφορά
  • Ανθεκτική στην ίωση της Σάρκας (Sharka PPV)
TORUS web site