ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ

  • - 35 Ημέρες από την Μπεμπέκου
  • Πολύ Παραγωγική
  • Μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή
  • Εξαιρετικό κόκκινο χρώμα, πολύ συνεκτικός καρπός
  • Ανθεκτική στην ίωση της Σάρκας (Sharka PPV)
TORUS web site